PARTNERJI V EU

V okviru celovitega
uveljavljanja ter zaščite pravic
in pravnih interesov strank
poskrbimo tudi za
zastopanje in posredovanje
pri pravnih opravilih v tujini.

Na področju EU sodelujemo v
Republiki Avstriji z odvetniško
pisarno dr. Franz Serajnik
(Celovec), v Republiki Italiji z
odvetniško pisarno Rado Race
(Trst), na območju Republike
Hrvaške pa z odvetniško
pisarno Milan Bauer (Reka).

Tomaž Toldi – odvetniška pisarna | Šmartinska cesta 47, 1000 Ljubljana | T: 01 438 50 10 | F: 01 438 50 15 | E: odv.toldi@toldi.si