V odvetniški pisarni zastopamo pravne in fizične osebe v pravnih postopkih pri uveljavljanju njihovih pravic in pravnih interesov, jim pravno svetujemo ter zanje opravljamo druga značilna odvetniška opravila, zlasti na naslednjih pravnih področjih:

CIVILNO PRAVO

 • sestavljanje pogodb in sporazumov
 • zastopanje v civilnih sodnih sporih
 • zastopanja pri izvensodnem reševanju sporov
 • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov
 • sestavljanje oporok in zastopanje v zapuščinskih postopkih
 • razveza zakonske zveze
 • preživninski zahtevki
 • nepravdni postopki
 • vpisi v zemljiško knjigo in urejanje nepremičninskih razmerij
 • izvršilni postopki

KAZENSKO PRAVO

 • zagovarjanje obdolžencev
 • zastopanje oškodovancev

DELOVNO PRAVO

 • svetovanje delodajalcem in delavcem
 • sestavljanje sklepov in aktov za delodajalce
 • izpeljava postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi
 • uveljavljanje pravic delavcev in zastopanje v sodnih postopkih
 • uveljavljanje pravic delavcev in zastopanje v postopkih pred delodajalci

SOCIALNO PRAVO

 • svetovanje zavezancem in upravičencem
 • uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj

GOSPODARSKO PRAVO

 • ustanavljanje gospodarskih družb
 • statusne spremembe
 • sestavljanje gospodarskih pogodb
 • zastopanje pri izvensodnem reševanju sporov
 • zastopanje v sodnih gospodarskih sporih
 • zastopanje pred arbitražo
 • uveljavljanje terjatev v izvršilnem postopku

GRADBENO PRAVO

 • svetovanje in zastopanje v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja
 • zastopanje v sporih med investitorji in izvajalci

UPRAVNI POSTOPKI

 • svetovanje
 • zastopanje v upravnih postopkih

PRAVNA MNENJA

 • izdelava pravnih mnenj z različnih področij
Tomaž Toldi – odvetniška pisarna | Šmartinska cesta 47, 1000 Ljubljana | T: 01 438 50 10 | F: 01 438 50 15 | E: odv.toldi@toldi.si